Horapark 9 - 6717 LZ - Ede 0318 254 620
info@fisense.nl
Ziekteverzuim

18 april 2019

Heeft uw bedrijf te maken met ziekteverzuim van werknemers door een lastige financiële privésituatie? Die kans is groot want uit onderzoek blijkt dat 62% van de werkgevers hiermee te maken krijgt. Maar liefst één op de zes ziekmeldingen – in alle lagen van de organisatie – heeft (in)direct te maken met financiële problemen. Door langdurige stress en schaamte kunnen psychische en fysieke klachten ontstaan.

De enorme impact van geldproblemen

Sommige werkgevers zien het voorkomen en oplossen van schulden als een probleem van de werknemer. Maar een zieke werknemer kost al gauw € 250,- tot € 400,- per dag. Uit onderzoek is gebleken dat een werknemer met financiële zorgen op jaarbasis € 13.000,- kost. Want behalve dat het verzuim daardoor hoger ligt, is uw werknemer ook nog een 20% minder productief . Tijdige hulp kan voor veel toekomstige (financiële) ellende voorkomen. Dat geldt zowel voor u als bedrijf als voor uw werknemer.

Wat kunt u er aan doen?

Doorbreek de negatieve spiraal en herken de signalen. Het meest duidelijke signaal is natuurlijk loonbeslag, maar denk ook eens aan verzoeken om voorschotten, onrust bij latere salarisbetaling, frequent vrij vragen of ziek melden, ongeconcentreerd werken en veel (willen) overwerken. Door tijdig te signaleren dat er financiële zorgen zijn bij een werknemer kan erger voorkomen worden. Ga met uw medewerker in gesprek om samen tot een oplossing te komen. Komt u er niet (helemaal) uit, dan kan Fisense helpen!

Wat kan Fisense betekenen?

Bij Fisense beschikken we over jarenlange ervaring op het gebied van curatele, bewindvoering en mentorschap. Deze ervaring zetten wij graag in bij het geven van voorlichting aan werkgevers en HR managers en aan het coachen en begeleiden van werknemers. Wij leveren maatwerk en komen graag met een plan van aanpak om uw medewerker weer financieel gezond te maken.

Wat levert u dat op?

Werkgevers die hun personeel helpen met het oplossen van financiële problemen kunnen daar veel voor terugkrijgen. Het verzuim daalt, de productiviteit stijgt en bovenal hebt u (weer) een betrokken en loyale werknemer.

terug naar overzicht