Horapark 9 - 6717 LZ - Ede 0318 254 620
info@fisense.nl
Ziekteverzuim

18 juli 2020

Heeft uw bedrijf te maken met ziekteverzuim van werknemers door  lastige, financiële problemen? Die kans is groot want uit onderzoek blijkt dat 62% van de werkgevers hiermee te maken krijgt. Maar liefst één op de zes ziekmeldingen – in alle lagen van de organisatie – heeft (in)direct te maken met financiële problemen. Door langdurige stress en schaamte kunnen psychische en fysieke klachten ontstaan.

De enorme impact van financiële problemen

Sommige werkgevers zien het voorkomen en oplossen van schulden als een probleem van de werknemer. Maar een zieke werknemer kost al gauw € 250,- tot € 400,- per dag. Uit onderzoek is gebleken dat een werknemer met financiële zorgen op jaarbasis € 13.000,- kost. Want behalve dat het verzuim daardoor hoger ligt, is uw werknemer ook nog een 20% minder productief. Tijdige hulp kan voor veel toekomstige (financiële) ellende voorkomen. Dat geldt zowel voor u als bedrijf als voor uw werknemer.

Wat kunt u er aan doen?

Het belangrijkste is dat u eerst de signalen leert kennen die gepaard gaan met financiële problemen. Deze zijn:

  • Loonbeslag
  • Verzoeken op voorschotten
  • Onrust als het loon een keer wat later wordt uitbetaald
  • Vaak ziek melden of vrij vragen
  • Ongeconcentreerd werken
  • Veel (willen) overwerken

Door goed op te letten kunt u deze signalen herkennen. U weet dan dat er financiële zorgen zijn bij een werknemer. U kunt helpen om erger te voorkomen! Ga met uw medewerker in gesprek om samen tot een oplossing te komen. Komt u er niet (helemaal) uit, dan kan Fisense helpen!

Wat kan Fisense betekenen bij financiële problemen?

Bij Fisense beschikken we over jarenlange ervaring op het gebied van curatele, bewindvoering en mentorschap. Deze ervaring zetten wij graag in bij het geven van voorlichting aan werkgevers, HR-managers en aan budgetcoaching en begeleiden van werknemers met schulden. Wij leveren maatwerk en komen graag met een plan van aanpak om uw medewerker weer financieel gezond te maken.

Wat levert u dat op?

Werkgevers die hun personeel helpen met het oplossen van financiële problemen kunnen daar veel voor terugkrijgen. Het verzuim daalt, de productiviteit stijgt en bovenal hebt u (weer) een betrokken en loyale werknemer. Daarmee bespaart u niet alleen op financieel gebied. Het brengt ook de rust en voorspelbaarheid weer terug op de werkvloer. Daardoor neemt ook de ‘spanning’ af. Dit zorgt voor meer stabiliteit in uw onderneming en meer plezier op de werkvloer.

Neem contact met ons op

Bij Fisense hebben we al veel ondernemers en hun personeel mogen helpen bij financiële problemen op de werkvloer. Neem daarom vandaag nog contact met ons op. Een stap in de goede richting, is op die manier makkelijk gezet.

terug naar overzicht