Horapark 9 - 6717 LZ - Ede 0318 254 620
info@fisense.nl
Logo

9 april 2020

Onlangs was ik bij cliënt Rob langsgegaan voor een gesprek. Rob is een harde werker die via onze opdrachtgever een vaste aanstelling heeft gekregen, ze zijn erg tevreden met hem. Rob werkt echter niet zo hard als hij zou kunnen en willen.

Beslag

Rob heeft enkele schuldeisers, waaronder één deurwaarder die beslag heeft gelegd op zijn inkomen. Er is geen sprake van problematische schulden, want Rob wordt in staat geacht om zijn schulden zelf te kunnen aflossen binnen drie jaar. Er is hierdoor dus geen schuldhulpverlening mogelijk via de gemeente. Rob is al meerdere keren gewisseld van baan in de afgelopen jaren. Wisselen van baan doet hij liever niet op dit moment, want hij heeft het zeer naar zijn zin bij zijn huidige werkgever. Liever had hij ook willen blijven werken bij vorige werkgevers, maar door de beslaglegging van de deurwaarder voelde hij zich genoodzaakt om te stoppen. Hij ervoer zijn situatie als uitzichtloos, zoals bij werknemers met schulden vaker het geval is.

Minder werken

Rob werkt op dit moment minder dagen, om zo net onder de grens van de beslagvrije voet te verdienen. Zo hoeft de werkgever niets af te dragen aan de deurwaarder en kan hij voor zijn gevoel nog voldoende geld overhouden om van te leven. Je kunt hier van alles over denken; want is dit wel zo verstandig Rob? Ben je nu bewust minder aan het werken om je schulden niet te hoeven afbetalen? Ik was wel benieuwd geraakt naar de beweegredenen die Rob had, want eerlijk gezegd begreep ik niet goed waarom hij dit deed.

Meer werken loont?

Rob gaf aan dat hij had gehoord dat hij niets overhield als er beslag werd gelegd, dus ging hij maar zo weinig werken dat er geen afdracht werd gedaan aan de deurwaarder. Hierdoor verdiende hij dus onder de beslagvrije voet en onder de voor hem geldende bijstandsnorm! Hij deed zichzelf dus eigenlijk tekort door minder te werken. Rob deed dit uit onwetendheid en uit bescherming voor zichzelf, hij dacht er goed aan te doen.

Ik heb Rob uitgelegd dat de beslagvrije voet het gedeelte van het inkomen is waar de deurwaarder niet aan mag zitten. Dit is 90% van de voor Rob geldende bijstandsnorm met daarbij opgeteld de correctie voor woon-en zorgkosten. Rob wist niet hoe dit in zijn werk ging en hij had ook geen idee hoe dit voor hem berekend moest worden. Toen ik met hem samen een berekening maakte, kwamen we tot de conclusie dat Rob ruim € 200,- meer kon overhouden als Rob meer ging werken en de beslagvrije voet zou laten herberekenen. Daarnaast zou er afgelost worden aan zijn schuld, zodat die eerder opgelost zou zijn. Er was voor Rob en de deurwaarder sprake van een win-winsituatie.

Hoe loopt het af?

Inmiddels is Rob meer gaan werken en heeft hij het ontzettend naar zijn zin. Zijn werkgever is blij dat hij weer meer terug is op de werkvloer, want zijn ervaring was hard nodig! En het beslag? Dat kan er binnenkort alsnog van af door volledige betaling van de schuld. Is Rob daar ook mooi van af.

Ook geïnteresseerd in budgetcoaching van Fisense? Neem dan contact met ons op.

*De naam Rob is gebruikt uit privacyoverwegingen, de echte naam is bekend bij de auteur.

terug naar overzicht