Horapark 9 - 6717 LZ - Ede 0318 254 620
info@fisense.nl

Fisense biedt budgetcoaching op maat. We starten ieder traject met een intakegesprek. De informatie uit dit gesprek gebruiken wij voor het maken van een individueel plan van aanpak. Soms zijn een paar gesprekken al voldoende om u of uw medewerker (hierna: u) de juiste handvatten te geven om weer financieel gezond te worden. Soms is een wat langer traject nodig om bijvoorbeeld hulp te bieden bij het regelen van schulden of aanmelding bij een schuldhulpverleningsinstantie.

We kunnen de afspraken op ons kantoor in Ede of bij u thuis laten plaatsvinden. Ook online of een combinatie hiervan bestaat tot de mogelijkheden. Uw investering hangt af van wat uw wensen zijn en waar en op welke manier de afspraken plaatsvinden.

Aanmelding en intake voor budgetcoaching

Na de aanmelding nemen we binnen twee werkdagen contact op om een afspraak in te plannen. Tijdens de intake worden de inkomsten en uitgaven en eventuele schulden in kaart gebracht. We maken een probleemanalyse en voeren alvast noodzakelijke acties uit. Na de intake ontvangt u onze offerte voor een vervolgtraject.

Onze Portal

Via de website van Fisense krijgt u via een portal toegang tot een persoonlijke, online omgeving waar de inkomsten, uitgaven en eventuele schulden ingevoerd kunnen worden. Meestal verzoeken wij u om dit alvast zoveel mogelijk in te vullen voordat de intake plaatsvindt om zo tot een snellere probleemanalyse te komen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal de budgetcoach van Fisense dit samen met u doen. De toegang tot de portal blijft ook na het traject nog langere tijd inzichtelijk zodat het budgetplan bijgesteld kan worden als er wat in de inkomsten- of uitgavenpatroon verandert.

Vervolgtraject en terugkoppeling bij budgetcoaching

Wij starten met het in kaart brengen van de vier meest voorkomende probleemgebieden.

  1. Wij controleren of inkomsten wel volledig zijn en adviseren hierin.
  2. Wij stellen de juiste beslagvrije voet vast om te controleren of deurwaarders niet te veel beslag hebben gelegd.
  3. Wij brengen de uitgaven in kaart en bekijken samen of hier bespaart kan worden en adviseren bij lastige keuzes.
  4. Wij helpen om te bepalen of schulden zelfstandig afgelost kunnen worden of dat schuldhulpverlening een betere oplossing is.

infographic financiële begeleiding

Tijdens het eerste gesprek voeren we een 0-meting uit door middel van een drietal vragen. Dezelfde vragen zullen wij dan aan het einde van het traject nogmaals stellen om inzicht te krijgen in het resultaat van onze hulpverlening.

Via onze portal bewaken wij de voortgang en rapporteren wij aan u. De werkgever ontvangt uiteraard geen inhoudelijke informatie over de voortgang van het traject. Wel ontvangt de werkgever een terugkoppeling over de afronding van ons traject.

U kunt hier onze procesbeschrijving downloaden (PDF). Procesbeschrijving Fisense

Contact

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van budgetcoaching en wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier, of stuur een mail naar info@fisense.nl. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op 0318 254 620. Wij gaan graag met u in gesprek!

 

terug naar alle diensten

Fisense

Samen aan de slag naar financieel gezond gedrag.

neem contact op